sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mrs. Phượng
GIÁM ĐỐC - 0121 7959 810

Mr. Phong
- 0977 544 052

PHẾ LIỆU KIM LOẠI

PHẾ LIỆU SẮT - THÉP
PHẾ LIỆU SẮT - THÉP
PHẾ LIỆU NHÔM
PHẾ LIỆU NHÔM
Thu mua phế liệu Nhôm
Thu mua phế liệu Nhôm
Thu mua phế liệu thép xây dựng
Thu mua phế liệu thép xây dựng
Phế liệu đồng
Phế liệu đồng
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu kim loại
Phế liệu kim loại
Thu mua phế liệu Đồng
Thu mua phế liệu Đồng
Thu mua phế liệu Inox
Thu mua phế liệu Inox
Phế liệu inox
Phế liệu inox

PHẾ LIỆU GIẤY

PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
PHẾ LIỆU GIẤY
Thu mua giấy vụn
Thu mua giấy vụn
Giấy phế liệu
Giấy phế liệu
Giấy phế liệu
Giấy phế liệu
Giấy vụn
Giấy vụn
Thu mua sách giấy cũ
Thu mua sách giấy cũ

THANH LÝ NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC

Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thu mua máy móc cũ, hỏng
Thu mua máy móc cũ, hỏng
Thanh lý máy móc cũ
Thanh lý máy móc cũ
Thu mua máy móc nhà xưởng
Thu mua máy móc nhà xưởng
Thu mua phế liệu motor
Thu mua phế liệu motor
Thanh lý nhà xưởng
Thanh lý nhà xưởng
Thu mua motor cũ, hỏng
Thu mua motor cũ, hỏng

PHẾ LIỆU NHỰA

PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA
PHẾ LIỆU NHỰA

THU MUA VẢI VỤN

Thu mua vải vụn
Thu mua vải vụn
Thu mua vải vụn
Thu mua vải vụn
Thu mua vải vụn các loại
Thu mua vải vụn các loại
Thu mua vải tồn kho
Thu mua vải tồn kho
Vải vụn phế liệu
Vải vụn phế liệu

Phế liệu da bò

Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò
Phế liệu da bò